Kategorija: ,

Dužina: 48 m | Širina: 10,60 m | Brzina: 11 čvorova | Kapacitet: 200 putnika i 40 vozila