Kategorija: ,

Dužina: 41,57 m | Širina: 11,00 m |  Brzina: 30 čvorova | Gaz: 1,20 m | Kapacitet: 325 putnika